HvisLandetKunneTale

HvisLandetKunneTale 


Under vejnettet, under og omkring enhver daginstitution ligger et stykke levende land, som har ligget der meget længe.


HVIS LANDET KUNNE TALE, ville det have meget at fortælle.


Der er ca. 5 børnehaver med i hver runde. Musiker og komponist, Hanne Tofte Jespersen, vandrer med børnene i deres nærområde. De lytter til træer, jorden og sten. Lægger øret ned i fliserne eller i græsset. Ser ud over vand. Går med usynligt tape for munden, så de bedre kan høre. Kigger op i himlen, følger en fugl. Kigger på lav og mos, på alskens vækster og på, hvad der kravler og flyver rundt imellem. Ser så langt de kan.

Hanne samler indtrykerne sammen til et musik værk- en til hver børnehave - og Alison bruger indtrykkerne til at skabe et billedværk sammen med børnene - et  stort lærred, som bruges hver gang musikerne kommer og indøver musikken med børnene. Børnene påfører maling med pinde, gummisko, blade, og andre ting der findes i naturen, og de tegner det de kan huske fra turer. Disse limes på lærredet.


Hver projektperiode rundes af med en afslutningskoncert i området, fælles for de fem børnehaver. Forældrene indbydes, så de kan få indblik i processen.


Bagtæppe til hver koncert udgøres af de fælles lærreder.


Hver institution udvælger desuden deres bedste fotos og øvrige værker fra processen til en udstilling som Alison hænger op i Roskilde Kommunes Kulturbus, som på afslutningsdagen er parkeret foran spillestedet.


Musikerne indspiller musikken. Indspilningerne gøres frit tilgængelige på www.hvislandetkunnetale.dk


HLKT startede i 2014 og fortsætter...

Se flere billeder og hør musikken på www.hvislandetkunnetale.dk

De første 20 billeder - hver billed er 120x80 cm